Readingopleiding

een reading is

Readen of intuïtief waarnemen is geen gave maar een vermogen dat in elk mens aanwezig is.

 
Readen is een manier van bewust "intuïtief" energie(patronen) waarnemen. Tijdens de opleiding leer je om deze informatie op een zuivere manier te interpreteren. Om neutraal te leren waarnemen is het noodzakelijk om je steeds meer bewust te worden van je oordelen, valkuilen, verwachtingen, blinde vlekken en innerlijke overtuigingen.

Het verschil tussen “invulling” en helder waarnemen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Naast het leren van het readen wordt er daarom ook intensief aandacht besteed aan je persoonlijke proces. Readen verbreedt je horizon, verhoogt je bewustzijn en geeft een grote mate van inzicht in jezelf en een ander. Beroepsmatig is de opleiding zeer geschikt voor iedereen die in het werk mensen begeleidt (coaches, counselors, therapeuten, teamleiders, hulpverleners etc.). Readen wordt steeds meer ingezet als een effectieve tool om tot de essentie door te dringen van kwesties of thema’s van cliënten. De opleiding is erkend door het CRKBO (=Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

De opleiding

De opleiding duurt in totaal 2 jaar en bestaat uit 3 fases:

 • De voorbereiding
 • Het verdiepingsjaar
 • De afronding

Er zijn themalessen waarin verschillende onderwerpen/thema's behandeld worden en praktijklessen om het readen te oefenen met cliënten. Overige onderdelen zijn Familieopstellingen, intervisie bijeenkomsten en in de afrondende fase solo-readings en een afstudeeropdracht.

Tijdens de opleiding wordt er speciaal aandacht geschonken aan jouw ontwikkeling als reader en je persoonlijke proces. Regelmatig wordt de voortgang met je besproken.

De opleiding wordt afgerond met een certificaat. Er zijn twee niveaus, t.w. het certificaat ter bewijs van deelname en het certificaat voor beroepsdoeleinden. Na de opleiding zijn er bijscholingsdagen en masterclasses om je readingvaardigheden verder uit te breiden.

Een uitgebreide beschrijving van de opleiding vind je in de brochure op deze pagina. Deze kun je downloaden.

Fase 1: De Voorbereiding
In deze fase leer je de basistechnieken van het readen binnen je eigen groep. Ter verhoging van je mate van zelfinzicht zijn de thema’s afgestemd op jouw wijze van functioneren en je persoonlijke proces. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

 • Chakra’s en auralagen - theorie en oefeningen
 • Energiewerk en werken met Supreme Being en Oorspronkelijke essentie energie
 • Basistechnieken readen: voorbereiding, afstemmen, reading onderdelen, afstromen
 • Energetische verbindingen-koorden
 • Overdracht en tegenoverdracht (programmatie)
 • Zelf-healing en releasetechnieken

Fase 2: Het Verdiepingsjaar
In de tweede fase ga je beginnen om in groepsverband en onder supervisie mensen van buiten de opleiding te readen. De themalessen omvatten onderwerpen om zowel je persoonlijke ontwikkeling voort te zetten als je reading vaardigheden uit te breiden. Onderwerpen zijn o.a.

 • Cognities en zelfbeeld, patronen/Ego posities
 • Overlevingsstrategieën
 • Voorouders en familieprogrammatie
 • Innerlijke vader en moeder, Innerlijk kind
 • Aspecten van het wezen
 • Vorige levens, Tapes, Akasha
 • Lezen op potentie
 • Mannelijke en vrouwelijke energie
 • Integratielessen

Fase 3: De Afronding
In deze laatste fase ligt in toenemende mate de nadruk op de ontwikkeling van je readingkwaliteiten om aan het einde van de opleiding op zelfstandige wijze een gedegen reading te kunnen geven. In het Familieopstellingen weekend wordt onderzocht hoe jouw familiedynamiek op jou van invloed is. Onderwerpen zijn o.a.:

 • Zelfstandig leren readen
 • Readen n.a.v. een vraag of een thema
 • Het readen van de reading
 • Integratielessen
 • Afstudeeropdracht

En niet onbelangrijk: Feestelijke afsluiting!

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimaal een cursus intuïtieve ontwikkeling BASIS I en II of vergelijkbaar
 • In een toelatingsgesprek wordt er gekeken naar je motivatie, kennis van je energiehuishouding, stabiliteit en je bereidheid om het persoonlijke veranderingsproces aan te gaan.
 • Deelname aan een introductieavond en een praktijkles (als cliënt) wordt ten zeerste aangeraden om een idee te krijgen van de opleiding.

Diverse informatie

 • De opleiding begint in principe 2 keer per jaar, mits voldoende studenten (min. 8). De groep is niet groter dan 10-12 studenten.
 • 1e fase: 12 dagen (een in de 14 dagen een hele dag) op zondag
 • Verdiepingsjaar: 20 themalessen, eens in de 14 dagen op zondagochtend en 3x per maand praktijkles zelf naar keuze in te roosteren
  In dit jaar heb je regelmatig les met een andere groep
 • Laatste fase: Familieopstellingen weekend. 5 themalessen, praktijklessen (3x per maand) en solo-readings. Afstudeeropdracht.

Voor uitgebreide informatie over de opleiding download de brochure, rechtsboven op deze pagina.

De lessen worden gegeven door Nancy Linscheer, Julien Boekhoudt en Anna Drenth. Kijk op de homepage bij docenten voor informatie over ons.
Wil je je aanmelden voor de Readingopleiding, neem dan contact op >>> Contactpagina

Kijk in de agenda wanneer de eerstvolgende groep begint.

 

Inschrijvingsformulier
Vul onderstaand formulier in om je aan te melden.

Deze website maakt gebruik van cookies
om data verkeer te analyseren en u een optimaal werkende website aan te bieden.

Ja, ik wil een goed werkende website: