MDS afb 4Mediumschap is het vermogen om te communiceren met overledenen oftewel de Spirituele Wereld. Uitgangspunt van Mediumschap is dat onze dierbaren in de Spirituele Wereld vanuit een andere frequentie nog met ons in contact kunnen zijn. De grootste taak van een medium is het weer samenbrengen van geliefden, vrienden en familie en hun emotionele band weer te laten herleven. Vanuit deze verbinding ontstaat er (weer) ruimte voor hoop, troost en begrip.

Maar Mediumschap gaat verder dan alleen contact maken. Het is het pad van intuïtieve en  persoonlijke ontwikkeling, het is een weg naar een bewuster leven, het brengt je dichter bij jezelf. De schoonheid van Mediumschap zit in het resultaat en het effect dat het heeft op je leven. Rust, acceptatie, vergeving en zelfs loslaten zijn aspecten van het hart en de ziel. Zonder deze aspecten zou Mediumschap slechts een kunstje zijn. Als Medium dien je als schakel tussen de stoffelijke en spirituele wereld. Je neemt waar en vertaalt je waarneming. Dit vraagt om een grote mate van inzicht in jezelf, je persoonlijke voorkeuren en blinde vlekken. Om die reden is basiskennis energiewerk een vereiste om deel te nemen. Je hoeft niet perfect te zijn, verre van zelfs, maar je dient wel de bereidheid te hebben om naar je eigen ontwikkeling te kijken. Naast het leren contact maken met de Spirituele Wereld zal deze cursus je op persoonlijk vlak helpen om te groeien naar een groter domein. En zoals altijd bij Resonance, met plezier, gemak en een grote glimlach. 

Introductie workshop

Een paar keer per jaar wordt er een weekend aangeboden om kennis te maken met Mediumschap. Net zoals iedereen intuïtie heeft is het ook voor iedereen mogelijk om op zielsniveau contact te maken en de spirituele wereld te leren kennen en te begrijpen. Door de oefeningen tijdens de workshop ga je ontdekken dat ook jij dit kan. Intuïtieve ontwikkeling is de basis van mediumschap. Enige basiskennis van energiewerk en een zekere mate van zelfkennis is wel noodzakelijk.

Wat kun je verwachten tijdens deze twee dagen?

 • Algemene theorie en de verschillende vormen van mediumschap
 • Een eerste ervaring met het leren afstemmen/contact maken met de spirituele wereld
 • Technieken om je energieniveau te verhogen zodat dit contact tot stand kan komen
 • Leren om contact te maken met je gids die je gedurende de workshop zal begeleiden en hiermee samen te werken
 • Je wordt je bewust hoe energie werkt en hoe je jouw eigen auraveld optimaal kan gebruiken en versterken
 • Een groepsdemonstratie mediumschap
 • Van 10 tot 16 uur
 • € 195,00
 • Toelatingsvoorwaarde: een basiscursus intuïtieve ontwikkeling bij ons of een door ons erkende instelling of aantoonbare kennis van energiewerk.  

Cursussen Mediumschap

Heb je de smaak te pakken gekregen en heb je interesse om je verder te ontwikkelen in deze vorm van communicatietechniek  met de spirituele wereld dan begint er in het najaar 2020 een Basiscursus Mediumschap van 12 dagen op beginners niveau. Deze cursus kan worden vervolgd door een cursus voor gevorderden. 

BASISCURSUS MEDIUMSCHAP - module 1

Deze module is erop gericht om je een stevige basis te geven, om je vertrouwen in jezelf en in de Spirituele Wereld te versterken. Hoe beter het contact met je eigen gevoel en ziel, hoe beter je de informatie vanuit de Spirituele Wereld kunt overbrengen op een ander. Basisvaardigheden en theorie worden afgewisseld met veel met elkaar oefenen. Wat ga je o.a. leren:

 • Diverse facetten van het mediumschap: algemene theorie en de verschillende vormen van mediumschap.
 • Het versterken van je intuïtieve vermogens (ontwikkeling van het “helder zien”, “helder horen”, “helder voelen” en “helder weten”).
 • Technieken om je energieniveau te verhogen.
 • Contact maken met je gidsen en met de Spirituele Wereld.
 • Je eigen gaven te ontdekken en te stimuleren door allerlei aspecten van het mediumschap te onderzoeken.
 • Mediteren en visualiseren.
 • De invloeden van je overtuigingen en gedachten op je waarnemingen.

BASISCURSUS MEDIUMSCHAP - module 2

In deze module worden je kennis en vaardigheden verder uitgediept en verbeterd. De basis wordt aangevuld met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Verhogen van focus, concentratie en visualisatie technieken.
 • Leren werken met kleuren.
 • Psychometrie (het leren van objecten te lezen).
 • Vervolg mediamieke oefeningen om je heldere vermogens te trainen.
 • De aspecten integriteit en ethiek van mediumschap.
 • Filosoferen en inspirerend spreken.
 • Praktijklessen

 ALGEMENE CURSUS INFORMATIE

 • Toelatingsvoorwaarde: min. basiscursus intuïtieve ontwikkeling of basiskennis energiewerk. Deelname aan de introductie workshop is een pré.
 • Je schrijft je in voor de gehele basiscursus via de website.
 • Totaal 12 dagen op zaterdag (2 modules van 6 dagen van 10 tot 16 uur)
 • € 475 per module, betalen in termijnen is mogelijk
 • Na de basiscursus is het mogelijk om door te gaan op niveau Gevorderden
 • Locatie: Tijdelijke studio in Amsterdam-Schinkel bedrijventerrein
 • Docent is Montse Gomez Garcia met gastdocenten.