Reading

Reading

Readen is een manier van bewust "intuïtief" waarnemen van informatie die zich bevindt in je energie systeem (auralagen/chakra's). Een reading geeft een beeld van wat er op dit moment in essentie in je leven afspeelt en waarom. 

Als je je realiseert dat alles energie is, je lichaam, je gedachten, je emoties, maar ook je overtuigingen, programmaties en projecties, dan kun je je misschien ook voorstellen dat het mogelijk is om deze energie waar te nemen. Eigenlijk doen we dat allemaal een beetje wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten, we gaan af op ons gevoel en hebben een indruk van iemand, ook al kennen we die persoon helemaal niet. Het grote verschil echter met een reading is dat de reader in een langdurig traject heeft geleerd om zijn of haar eigen ervaringen, oordelen of projecties er buiten te laten. Op deze manier krijgt de cliënt een zo zuiver of neutraal mogelijk beeld.
Alles wat we meemaken vloeit voort uit persoonlijke "lessen" en "thema's" die we in ons leven te doorgronden hebben. Dit wordt als het ware opgeslagen in jouw energiesysteem. Wanneer we onze thema’s (h)erkennen kunnen we zelf bepalen hoe we er mee om willen gaan, welke keuzes we willen maken en kunnen we zelf het heft in handen nemen. Bij een reading kan er ook worden gekeken naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of werkkring.

Waarom een reading?

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met bepaalde levensvragen. Dit kan het gevolg zijn van een heftige gebeurtenis, een belangrijke beslissing of omdat je geen oplossing ziet voor een voor een bepaalde situatie. En soms vraag je je gewoon af wat het leven voor nut heeft. Wanneer je inzicht krijgt in wat jij te leren hebt en wat je nodig hebt om je verder persoonlijk te ontwikkelen heb je al een belangrijk middel in handen om voor jezelf bepaalde keuzes te maken. Belangrijk is om je te realiseren dat de Reader er niet is om jouw problemen op te lossen maar om de wellicht tegenwerkende krachten in jouw leven inzichtelijk te maken. Wat jij daar verder mee wilt doen is aan jou. Uiteraard kunnen we na de reading mogelijk wel advies geven of je ergens verder mee helpen.

Wat is een reading en hoe werkt het?

Wat is reading? Er zijn allerlei readingvormen, bijv. met behulp van tarotkaarten of door contact te maken met overledenen (medium). Bij Resonance worden er geen hulpmiddelen gebruikt. Er wordt direct contact gemaakt met de energie van de cliënt (de readee). Dit gebeurt door regelmatig naar je naam te vragen. Meer niet. Je hoeft niets mee te nemen en in eerste instantie ook niet te vertellen wat er aan de hand is.

Een reading kan vanuit verschillende invalshoeken gedaan worden. Bij een algemene reading komt je levensthema uitgebreid aan de orde. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar waar je nu in het leven staat, of sta je aan de vooravond van een paar belangrijke beslissingen. Uiteraard kunnen specifieke vragen met betrekking tot je werk of relaties etc. besproken worden. Indien blijkt dat een bepaalde kwestie meer aandacht behoeft, dan zal een meer specifieke vervolgreading aangeraden worden.

Essentieel is om te weten dat je alleen gelezen kan worden als je daar zelf toestemming voor geeft en dat alleen die informatie zich laat zien die op dat moment van wezenlijk belang is. De reading wordt digitaal opgenomen zodat de informatie op een later moment nog eens beluisterd kan worden. Het kan zijn dat er op basis van de reading blijkt dat er behoefte is aan coaching of een healing. Hiervoor wordt apart een afspraak gemaakt. Ook bij de coachingstrajecten van Resonance is de eerste  sessie altijd een reading om tot de kern van je vraagstuk te komen.

Readers

Je kunt een reading krijgen door Nancy Linscheer in Amsterdam.
>>>Contactpagina

Of ga naar de homepage naar Readers en healers in de regio.